ارسال شده در تاریخ :

همزمان
با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی نمایشگاهی از اسناد و کتابهای مربوط به انقلاب اسلامی
و حوادث در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی نمایشگاهی
از اسناد و کتابهای مربوط به انقلاب اسلامی و حوادث پس از آن توسط انجمن علمی علوم
تربیتی و نمایندگی انجمن ایرانی تاریخ در خراسان
رضوی با همکاری دانشکده در ورودی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی
مشهد برپا شد. این نمایشگاه از تاریخ شنبه 16 بهمن لغایت چهارشنبه 20 بهمن برای بازدید
علاقه مندان به تاریخ انقلاب دایر می باشد.


60019


60020


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium