ارسال شده در تاریخ :

دانشگاهیان گرامی اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان جهت ارتباط با رئیس دانشگاه می توانند پیام صوتی خود را از طریق شماره تماس 38802505 ارسال فرمایند.

sandooghSoti