ارسال شده در تاریخ :

جشن دانش آموختگی 74 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته ریاضی و آمار دانشکده علوم ریاضی از ساعت 17 تا 20 روز شنبه 16 تیرماه 1397  در سالن رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این برنامه که به همت نمایندگانی از دانشجویان برگزار شد، دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی، دکتر مصطفی رزمخواه، معاون  آموزشی و فرهنگی دانشکده،  مدیران گروه ها و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده و خانواده های دانش آموختگان حضور داشتند.

آئین دانش آموختگی این دانشجویان با اهدای نشان یادبود دانشگاه فردوسی مشهد و لوح تقدیر به دانش آموختگان پایان یافت.

ارسال کننده خبر: محمدی