ارسال شده در تاریخ :

رئیس جمهور افغانستان در همایشی که در شهر کابل برگزار شد، از کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی تالیف دکتر سید مهدی زرقانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر نمود و این کتاب را الگوی تاریخ ادبیات نویسی در قلمرو زبان فارسی قلمداد کرد و خاطرنشان کرد که باید آن را اساس تاریخ ادبیات نویسی در قلمرو زبان فارسی قرار داد.

کتاب تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی تالیف دکتر سید مهدی زرقانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد است که در سال 88 چاپ شده است.

این کتاب موفق به دریافت جایزه ادبی جلال آل احمد (سال 89) گردیده که معتبرترین جایزه ملی در تحقیقات مربوط به حوزه ادبیات فارسی است همچنین در همان سال برنده جایزه کتاب فصل هم شد و جزو برندگان جایزه فارابی سال 89 هم شده است.