ارسال شده در تاریخ :

دوازدهمین گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی منطقه 9 کشور به میزبانی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت‌جام و با حضور  آقای مسیحا، معاون اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،  دکتر سهرابی دبیر  تربیت‌بدنی منطقه 9 کشور رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین با حضور مدیران  تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برگزار شد.

در این جلسه مدیران حاضر در این گردهمایی ضمن ارائه گزارشی درزمینهٔ فعالیت‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها بر لزوم توجه بیشتر به ورزش‌های همگانی تأکید کردند که پس از بحث و بررسی مصوبات موردنظر به تصویب رسید.

841285

841286