ارسال شده در تاریخ :

مراسم اختتامیه جشنواره آموزش دانشکده علوم در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397 با حضور هیئت رئیسه دانشکده، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم در سالن دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در این مراسم که با خیر مقدم و ارائه گزارش دکتر شهرام عباسی معاون آموزشی فرهنگی دانشکده علوم آغاز شد از اساتید بازنشسته دانشکده علوم که در سال تحصیلی 96-97 بازنشسته شده بودند، آقایان دکتر سید رضا موسوی حرمی، دکتر احمد کمپانی، دکتر محمد حسین اشتیاق حسینی، دکتر رضا ایزدی نجف آبادی، دکتر محمد هادی هادی زاده یزدی، دکتر محمود چمساز و خانمها دکتر فرشته قاسم زاده و دکتر فاطمه هادوی تجلیل به عمل آمد .

در ادامه از اساتید مرحوم سال گذشته همچون آقایان دکتر علی سرافراز یزدی، دکتر جمشید درویش و دکتر مهدی نجفی یاد شد.

در این مراسم از اساتید نمونه آموزشی چهار گروه آموزشی و کارشناسان نمونه با اهداء لوح تقدیر و هدایای تقدیر شد. دکتر سید هاشم میری گروه فیزیک، دکتر علی شیری گروه شیمی، دکتر منصور مشرقی گروه زیست شناسی و دکتر بهنام رحیمی گروه زمین شناسی و خانم دکتر خیر آبادی کارشناس آموزشی برگزیده و سرکار خانم مژگان شجاعی به عنوان کارشناس آموزش منتخب هدایایی را دریافت کردند و در پایان از کارشناسان آموزشی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد نیز تقدیر شد .

ارسال کننده خبر : تقی زاده

 

840037_min

840038_min

840039_min

840040_min

840041_min