ارسال شده در تاریخ :

در راستای تقویت وگسترش ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد و حوزه صنعت و هم افزایی توان علمی و فنی دانشجویان، در اردیبهشت ماه جاری، سی نفر از دانشجویان گروه شیمی دانشکده علوم به سرپرستی دکتر نوید رمضانیان از خطوط متعدد تولید و آزمایشگاه های کنترل و کیفی کارخانه تولید مواد اولیه دارویی داروپخش – تماد مشهدبازدید بعمل آوردند.

لازم به ذکر است این شـــرکت در سال 1359 تأسیس گردید و اکنون یکی از بزرگ‎ترین تولیدکنندگان مواد اولیه داروییAPI در ایران می باشد که واحد تماد مشهد تنها تولیدکنندة استامینون پودر و استامینون دی سی باظرفیت 1500 تن در سال، آسپرین (پودر/کریستال/گرانول)، سیپروفلوکساسین و غیره در ایران است که با بهره مندی از کادر متخصص و مجرب اقدام به تولید مواد اولیه دارویی می کند.