ارسال شده در تاریخ :

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

مدیریت حراست دانشگاه در گزارشی با عنوان اجاره کارت بانکی، ماهانه 5 میلیون تومان! به تفسیر این موضوع پرداخته است.