ارسال شده در تاریخ :

در مراسم تقدیر از منتخبین سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران  از زنده یاد دکترجمشید درویش عضو هیات علمی دانشکده علوم  دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از برگزیدگان شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی تقدیر به عمل آمد.

مراسم تقدیر از منتخبین سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران درمرداد ماه 1397  در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر با حضور مسئولین وزرات ارشاد و سایر مسئولین و اصحاب قلم برگزار گردید و در این مراسم از دکتر زنده یاد جمشید درویش عضو هیات علمی دانشکده علوم  دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از برگزیدگان شایسته تقدیر سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی تقدیر به عمل آمد .

در این دوره 8387 کتاب مورد بررسی قرار گرفته بودند که در حوزه هنر از میان 449 اثر، سه کتاب در بخش های هنرهای نمایشی، موسیقی و معماری شایسته تقدیر شدند که در این مراسم  در گروه زیست شناسی از کتاب “ روش‌شناسی در بیوسیستماتیک جانوری” اثرزنده یاد دکتر جمشید درویش عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در میان 106 اثر شایسته تقدیر شد.

ارسال کننده خبر: فاطمه سلطانی