ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمد ایزدیار دانشیار دانشکده علوم دانشگاه را  به سمت  معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم ریاست دانشگاه آمده است :

با سلام و احترام،

 بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده منصوب می شوید. همکاری و همگرایی بیشتر بین گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی،  بازنگری و به روز رسانی رشته ها و دروس، روان سازی و پاسخ گویی به مشکلات دانشجویان،  پایبندی به اسناد فرادستی به ویژه سند راهبردی دانشگا ه و قوانین آموزشی و اجرای دقیق آن از جمله انتظاراتی است که امیدوارم در اولویت برنامه کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است، دکتر محمد ایزدیار دانشیار گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم  دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.