ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در برهه ای از تاریخ پرافتخار خود، مرهون کوشش ها، دلسوزی ها و تدابیر بزرگ مردی هستند  که به عنوان سکاندار هدایت این دو مهد علم و خرد، خدمات ارزنده و افتخارات بسیاری به یادگار گذاشتند.

مرحوم دکتر حسین اشتیاق حسینی، اندیشمندی فرهیخته و انسانی والامقام بود که اندیشه، اخلاق و مهرورزی آن استاد بزرگ، میراثی گرانبها برای دانشجویان و اساتید این دو دانشگاه و جامعه علمی کشور خواهد بود.

بی شک خبر فقدان آن عالم گرانقدر، مصیبتی دردناک برای خانواده دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد، جامعه علمی کشور، دانشجویان و بویژه  همکارانی است که شاگردی آن مرحوم را در کارنامه علمی خویش به یادگار دارند.

 

به نمایندگی از خانواده بزرگ دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد، درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعه علمی کشور، دانشجویان، همکاران و بویژه خانواده داغدار آن مرحوم تسلیت گفته، علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح بلند آن استاد فقید آرزومندیم.

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدحسین بحرینی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد