ارسال شده در تاریخ :

چاپ هشتم کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته تألیف تدوین و گردآوری دکتر اصغر برادران رحیمی استاد گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با قطع وزیری در 500 نسخه در زمستان 1396 توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

این کتاب :

مروری بر معادلات دیفرانسیل معمولی و یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های دربرگیرنده راه‌حل‌های مربوط به معادلات با مشتقات جزئی به خصوص برای دانشجویان مهندسی مکانیک، مجموعه کاملی از مرور بر جبر خطی و مجموعه کاملی در مورد سیستم محورهای مختصات و مشتقات مربوط به آنها که ارائه آن بدین شکل در کمتر مرجعی به چشم خورده و می‌توان مورد استفاده تمام دانشجویان در همه سطوح باشد.

این کتاب مشخصاً برای دانشجویان مهندسی مکانیک، معادلات انتگرالی که مجموعه مناسبی از روش‌های حل این معادلات را برای کلیه دانشجویان مهندسی در همه سطوح فراهم می‌آورد و در نهایت چکیده‌ای از معرفی روش پرتوربیشن در به‌کارگیری حل معادلات غیرخطی در مهندسی، همگی موارد مذکور در این کتاب جمع‌آوری و تدوین شده است و امید بر این است اثر حاضر نقش آموزنده مباحث مطرح شده را دربرداشته باشد.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر:

book.rz