ارسال شده در تاریخ :

در خصوص برگزاری کلاس ها و فعالیت های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی به اطلاع می رساند پیرو مصوبه شورای دانشگاه، این شیوه تا پایان سال جاری، ۱۳۹۸، مصوب شده است و در خصوص ادامه کار و عدم برگزاری کلاس ها بصورت فیزیکی در سال آتی تصمیم گیری نشده است. لذا ضمن آرزوی سلامتی و نشاط برای خانواده دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد، هر گونه مصوبه و اطلاعیه در این خصوص را صرفا از درگاه های خبری و سایت رسمی دانشگاه فردوسی مشهد دنبال کنید.