ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، با همکاری و برنامه‌ریزی کمیته بانوان دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری معاونت ورزش بانوان مدیریت تربیت‌بدنی، سومین برنامه بانشاط و مفرح دورهمی ورزشی در دانشگاه ، با حضور  جمع زیادی از همکاران خانم در روز  سه‌شنبه 18 دی‌ماه 1397 از ساعت 7:30 الی 8:30 صبح با انجام ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه در سالن کوثر  پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.