ارسال شده در تاریخ :

در راستای اجرای تقویم آموزشی سال 1397 منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان محترم دانشگاه نموده است.

اطلاعات هر دوره برگزارشده در شهریور و مهرماه سال 1397 در جدول ذیل قابل‌مشاهده می‌باشد.

 09090909090


 

841158

841159

841160

841161

841162