ارسال شده در تاریخ :

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان مشهد همزمان با سراسر کشور، روز پنج‌شنبه، 16 مهر در دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار می‌شود.


این
انتخابات که مجری آن آزمایشگاه تخصصی آپا می باشد، به صورت الکترونیکی و در
دانشکده‌های علوم پایه، علوم اداری و اقتصادی و علوم ریاضی برگزار می‌شود.


در
این انتخابات که پیش بینی می شود ده هزار نفر شرکت داشته باشند، طراحی مدل امن
برگزاری و همچنین ارزیابی امنیتی و عملیاتی نرم‌افزار مورد استفاده، بر عهده این
آزمایشگاه می باشد.


برگزاری
این انتخابات در دانشگاه فردوسی مشهد نشان از توانمندی دانشگاه در ارتباط با
سازمانهای خارج از دانشگاه و اعتماد جامعه به دانشگاه می باشد.

همچنین پشتیبانی فنی برگزاری انتخابات در 7 شهر دیگر استان نیز بر عهده
آزمایشگاه بوده و این نرم افزار قابلیت اعلام نتایج انتخابات پس از پایان ساعات
رای گیری را خواهد داشت.