ارسال شده در تاریخ :

نشریه زمین­ شناسی اقتصادی "Journal of Economic Geology" با صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد، به سردبیری و مدیر مسئولی دکتر محمد‌حسن کریم ­پور، در ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396 صورت گرفت، موفق به کسب امتیاز 81(A) شد.

این نشریه توسط گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، با هدف نشر مقاله‌های علمی– پژوهشی و به‌منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و نشر آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در زمینه زمین‌شناسی اقتصادی و علوم مرتبط با آن به‌صورت دو فصلنامه، به زبان فارسی و از نیمه دوم سال 1393 نیز با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌شود. از سال 1388 تاکنون 18 شماره از این نشریه به چاپ رسیده و نسخه الکترونیکی آن بر روی سایت نشریه به نشانی https://econg.um.ac.ir در دسترس است. سایر اطلاعات نشریه را می‌توان در سایت نشریه مشاهده کرد.

اعضای هیئت‌ تحریریه نشریه متشکل از نه عضو که هشت عضو آن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های داخل ایران و یک عضو دیگر از دانشگاه های خارج از کشور (کلرادو امریکا) است.

نشریه زمین‌شناسی اقتصادی علاوه‌بر نمایه‌نامه‌های داخلی RICeST, Magiran, CIVILICA) (ISC, SID,، در نمایه‌نامه‌های Ulrich، DOAJ، Google scholar، همچنین در نمایه‌نامه تخصصی GeoRef و برخی نمایه‌نامه‌های دیگر نمایه می شود.

n_zameen