ارسال شده در تاریخ :

نشست علمی با موضوع «کوروش در نگاه موافقان و مخالفان» به همت انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه‌ای خراسان با سخنرانی دکتر محمدتقی ایمان پور و دکتر پدرام جم اعضای هیئت‌علمی گروه تاریخ دانشگاه در روز یکشنبه 13 آبان ماه 97 در تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد و در این نشست سخنرانان به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد کوروش پرداختند.

دکتر جم ضمن معرفی دیدگاه‌های مخالف به تبیین خاستگاه‌های این دیدگاه‌ها پرداخت و دکتر ایمان‌پور نیز ضمن مروری بر روند ثبت تاریخ هخامنشیان از دوران باستان تا دوره معاصر به بررسی خاستگاه‌ نگرش‌های کنونی نسبت به تاریخ ایران باستان و ازجمله شخص کوروش پرداخت و بر لزوم توجه به معیارهای علمی و پرهیز از برخورد احساسی با موضوعات تاریخی و ازجمله شخصیت کوروش هخامنشی تأکید کرد. در انتها، جلسه با پرسش و پاسخ میان حاضران و سخنرانان پایان یافت.

841225