ارسال شده در تاریخ :

یکصد و بیست و یکمین جلسه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه 1403 با حضور اعضای هیئت در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدا دکتر قلی زاده دبیر هیئت، ضمن تشکر از حاضرین برای حضور در جلسه، در خصوص فرآیند بازدیدها، تهیه گزارش و طرح نتیجه بازدیدها در کارگروه‌ها توضیحاتی ارائه نمود.

 وی بیان کرد: گزارش‌های تیم منتخب بازدید ابتدا در کارگروه‌های تخصصی مطرح و به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه گزارش‌های بازدید از واحدها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء هیئت به بیان نقطه نظرات خود در هر بخش پرداختند.

شایان ذکر است در این جلسه گزارش بازدید از هفت دانشگاه/مؤسسه/ مرکز آموزش عالی از زیرنظام‌های دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد مطرح و در خصوص هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد.

p1

p2

p3

p4