ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرائی کشور روز پنجشنبه 30 آبان 1398 در این دانشگاه برگزار گردید.

بنابر اعلام دکتر مجید میرزا وزیری نماینده تام الاختیار دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری هفتین آزمون استخدامی داستگاه های اجرائی کشور، دانشگاه در این آزمون میزبان 13095 داوطلب شامل 6495 داوطلب خانم و 6600 داوطلب آقا بود که در هشت حوزه امتحانی و در دو نوبت صبح و عصر به رقابت پرداختند.

لازم به ذکر است نتایج آزمون فوق به زودی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده می باشد.

98083002

98083003

98083004

98083005

98083006