ارسال شده در تاریخ :

نوبت اول آزمون سراسری 1403 در روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت‌ماه در رشته‌های علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، زبان‌های خارجی و علوم تجربی با حضور 26584 داوطلب در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این آزمون که در صبح و بعد از ظهر به انجام رسید 14471 داوطلب دختر و 12113 داوطلب پسر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 

 

 

 

 

 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20