ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندس محمد عباسپور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدید پذیر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد توانست پایان‌نامه خود را با عنوان " توسعه و ارزیابی دستگاه استخراج‌کننده‌ فتوولتائیک عسل" به راهنمایی دکتر محمدرضا بیاتی و مشاوره دکتر محمود رضا گلزاریان با موفقیت با اتمام برساند.

دستاورد این پایان‌نامه ،  تبدیل استخراج‌کننده عسل دستی به برقی از طریق انرژی خورشیدی و امکان تنظیم پارامترهای مختلف آن  بود.

شایان‌ذکر است گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با انعکاس این خبر ، از حمایت‌کننده مالی جهت تجاری‌سازی این دستاورد دعوت به عمل می‌آورد.

842093