ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، کارگاه آموزشی کارشناسان کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها، لغو تعهد و تایید مدارک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با حضور دکتر ارژنگ، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر دانشور، مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و دکتر غفاری، معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سالاری، مدیر خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسان مربوطه، روزهای پنجشنبه 25 و جمعه  26 خرداد 1402 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در محل مجتمع شهدای سلامت برگزار شد.

 دکتر ابوالفضل غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در این کارگاه ضمن خیر مقدم به حاضران، پیشنهاد کرد که در مورد افزایش تعداد موارد خاص، آسیب‌شناسی لازم در مورد فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها که منجر به سنواتی شدن و مشروطی تعداد زیادی از دانشجویان به عنوان دو دسته از موارد  ارجاع شده به کمیسیون می‌شود صورت گیرد.

در ادامه دکتر ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان کشور به ارائه فلسفه چگونگی ایجاد کمیسیون موارد خاص در دانشگاه‌ها با توجه به وجود شوراهای مختلف در دانشگاه‌ها از جمله شورای آموزشی، فرهنگی و غیره پرداخت و اظهار نمود: استقرار دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دانشجویان در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه‌ها با هدف رعایت تعدد مرجعیت بدوی و تجدیدنظر به عنوان یک اصل حقوقی می باشد.

دکتر ارژنگ با اشاره به اینکه نگاه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان نگاهی در جهت رفع مشکلات آنان است، محرمانه ماندن پرونده دانشجویان در این کمیسیون را ضروری دانست.

 لازم به ذکر است کارگاه آموزشی کمیسون بررسی موارد خاص در روز پنجشنبه 25 خرداد و کارگاه آموزشی لغو تعهد خدمت رایگان و تایید مدارک با حضور کارشناسان سه استان در روز جمعه 26 خرداد 1402 برگزار گردید.

news402134

news402135