ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، به‌منظور آشنایی، تبادل‌نظر و ایجاد همکاری های مشترک در حوزه دانشجویی و فرهنگی بین دو دانشگاه، به دعوت معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، دومین نشست مشترک بین مسئولان حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و حوزه فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چهارشنبه 12 مرداد 1401 در محل سالن شورای مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه، هر یک از مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی، نتیجه جلسات قبلی را در مورد جنبه های مشترک و امکان همکاری های دوجانبه هم‌افزا جهت ارتقا و اثربخشی بیشتر در این شاخص ها مورد اشاره و تبادل‎ نظر قرار دادند و در پایان مقرر شد موارد مطرح شده در این نشست از سوی دو معاونت برای عملی شدن آنها پیگیری شود.

neshastpz14012