ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت با حضور
موفق خود توانستند رتبه های اول تا سوم بخش های مختلف این جشنواره را کسب نمایند.


به گرازش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش آقایان
و در قسمت حفظ کل  قرآن محمد هادی دهقانی از
دانشگاه فردوسی مشهد حائز رتبه اول و در رشته حفظ ۲۰ جزء،، شعیب خوافی از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم و در
رشته ترتیل امید حسینی نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم این دوره از جشنواره را بدست آوردند.


و در بخش بانوان در رشته حفظ ۲۰ جزء، فرزانه
بیات از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم و در رشته حفظ ۱۰ جزء، مریم باقری از
دانشگاه فردوسی مشهد از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم این دوره و در رشته ترتیل بانوان حمیده خوش چهره از
دانشگاه فردوسی مشهد و هدیه عرفانی از دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب حایز رتبه های
دوم و سوم شدند همچنین در رشته تحقیق فهیمه
آخوندزاده از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت را
بدست آوردند.


لازم به ذکر است سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان منطقه ۲ و ۹ با
حضور ۵۰ تن از دانشجویان دختر و ۵۰ تن از دانشجویان پسر از دانشگاه‌های منطقه ۲
شامل استان‌های گلستان، گیلان و مازندران و دانشگاه‌های منطقه ۹ شامل استان‌های
سمنان، خراسان شمالی، خراسان  و جنوبی و خراسان رضوی  به مدت دو
روز  از ۱۳ الی ۱۴ اردیبهشت ماه در دانشگاه مازندران برگزار شد.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium