ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر رضا پیش قدم استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را  به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

با عنایت به تخصص، تعهد، دلسوزی و تجارب سازنده جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از خردجمعی و توانمندی اعضای هیأت علمی،  مدیران و کارشناسان خبره حوزه آموزش، راهکارهای استفاده از روش‌های روزآمد توسعه و تحول آموزشی را چون گذشته برای دانشگاه به ارمغان آورید. بی‌شک برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف سند راهبردی در کنار تعامل  با دیگر بخش های دانشگاه و تکریم دانشگاهیان  نیاز به تدابیری هوشمندانه و نوآورانه دارد که امیدوارم جنابعالی به خوبی بدان اهتمام ورزید.

از خداوند منان بهروزی، سلامت و توفیق روز افزون جناب‌عالی را خواستارم.

دکتر‌رضا پیش قدم استاد پیوسته گروه‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی و استاد وابسته گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

وی عضو بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۸۷، پژوهشگر برتر کشور در حوزه علوم‌انسانی در سال ۱۳۸۹، استاد برجسته بنیاد فردوسی در سال ۱۳۹۳ و استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۶ می باشد.

دکتر پیش قدم در حوزه روان شناسی آموزشی فعال می باشد و  معرفی مفاهیمی چون "هَیَجامد"،"فرضیه نسبیت حسی"، "هوش حسی- هیجانی" و "نوازه‌های آموزشی" از کارهای علمی ایشان می‌باشد. ایشان دارای بیش از100  مقاله در نشریات داخلی و خارجی در حوزه آموزش و یادگیری، 6 کتاب تالیف و ترجمه و شرکت در بیش از 30 همایش داخلی و خارجی می‌باشد.

دکتر پیش‌قدم از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و از سال  ۱۳۹۶ تا کنون در سمت معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات مشغول به کار می باشد.