ارسال شده در تاریخ :

با عرض تبریک به مناسبت پذیرش در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و آرزوی موفقیت،فرایند ثبت درخواست اسکان دانشجویان به شرح زیر به اطلاع میرسد.

دانشجویان متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی لازم است از بازه زمانی 27 تا 30 شهریور ماه 1402 پس از اتمام ثبت نام الکترونیکی و اخذ شماره دانشجویی، نسبت به انجام مراحل که در فایل پیوست ذکر شده است، اقدام نمایند.

eskanmehr1402