ارسال شده در تاریخ :

خانم دکتر الهه کفشدار گوهرشادی استاد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، به‌عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد.

انتخاب خانم دکتر الهه کفشدار گوهرشادی در راستای برنامه دستیابی به مرجعیت علمی جهانی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرفته است. این برنامه باهدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

این حمایت‌ها به‌صورت پرداخت گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و می‌باشد.