ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع می رساند فراخوان دور اول «طرح گرنت جوانه» از 12 اسفند ماه 1399 روی آدرس Techgrant.msrt.ir آغاز گردیده است. یادآوری می گردد که برنامه گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیت های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی طرح ریزی شده است. این برنامه با حمایت از پایان نامه ها و رساله ها (پارساها)ی دارای ایده های فناورانه و بازارگرا در قالب «طرح جوانه» برنامه ریزی شده است.

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند، مخاطبین اصلی طرح جوانه خواهند بود و با توجه به این که سازمان حامی در فراخوان اول پارک فناوری اطلاعات می باشد، زمینه ی دستاورد پارساها می بایست مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات باشد.

اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه به عنوان مسئول اجرایی نمودن این طرح با شماره تماس 05135003430 و 05135003456 آماده پاسخ گویی به سوالات خواهند بود.

99121706