ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و دکتر سعید کیوانفر معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از 13 دانشگاه برتر کشور در نشست یک‌روزه جایگاه آموزش، پژوهش و دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی شرکت کردند.

نشست یک‌روزه "جایگاه آموزش، پژوهش و دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی" با حضور قائم‌ مقام و معاونین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و دکتر سعید کیوانفر معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این نشست سه پنل تخصصی با موضوعات "هماهنگی بین برنامه‌های آموزش عالی با نیازهای بخش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور"، "توسعه متوازن و ارتقاء کیفیت در آموزش عالی" و "بهبود مدیریتی و اقتصادی آموزش عالی"تشکیل گردید.

این خبر تکمیل خواهد شد.