ارسال شده در تاریخ :

 کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیات امنا (سامان ها) روز دوشنبه 7 خرداد ماه 1397 با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه و دکتر کیوانفر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد و روسای مراکز آموزش عالی شمال شرق کشور در سالن شورای  سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

مدرسان این کارگاه پرویز نوری وندی، علی حسینی پور و خانم الهام ستایشی از شرکت اکسیر تکسان طرف قرارداد پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بودند که ضمن معرفی سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیات امنا (سامان ها) به پرسشهای حاضرین پاسخ دادند.

لازم به ذکر است دکتر علی اصغر بهشتی- رئیس دانشگاه صنعتی قوچان،  مهدی واعظی – مدیر برنامه، بودجه و بهره وری دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر محمدناصر مودودی-رئیس مجتمع آموزش عالی تربت جام،  مهندس وحید شمس آبادی- مدیر اداری و پشتیبانی مجتمع آموزش عالی تربت جام، دکتر مهدی مکاری- مدیر گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر،  دکتر مهدی مهرانی راد- مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه نیشابور،  میربلوک -کارشناس امور هیات امنای دانشگاه نیشابور، علی کشمیری – مدیر طرح و برنامه دانشگاه تربت حیدریه،  مهندس حسین  قاسمی – سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه مهندسی علوم و فناوریهای نوین گلبهار، مهندس فاطمه علی پور- مدیر مالی مجتمع آموزش عالی گناباد و محمداسحاق شریفی- مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد در این کارگاه حضور داشتند.

ارسال کننده خبر: کاردان

840136

840138