ارسال شده در تاریخ :

اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  می توانند  به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال pooya.um.ac.ir ثبت نام  نمایند.

اعضای محترم  هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی  می توانند جهت ثبت نام با شماره 38806429 تماس حاصل فرمایند.

 

ثبت نام  :16 الی17 شهریور 1400

کسب اطلاعات بیشتر

https://nahad.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2021-09-04-10-31-11&catid=83,84,164,159:news&lang=fa

 

 

1400061406