ارسال شده در تاریخ :

همایش الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی با  همکاری گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن علمی آموزش معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی، دفتر همکاریهای علمی  و بین‌المللی و امور دانشجویان خارجی و مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه و با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه، استادان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 آبان 1399  به صورت مجازی برگزار شد.

در افتتاحیه این همایش، دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن تشکر از برگزار کنندگان این همایش علی رغم مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه بیماری کرونا، ابراز خوشحالی کرد که  این همایش در دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت استادان صاحب نام برگزار می شود. وی در ادامه با اشاره به لطافت های زبان فارسی آن را محملی برای بیان احساسات و معرف تمدن دانست و  بر لزوم تعامل زبان فارسی با دیگر زبان‌ها تاکید کرد. دکتر کافی ابراز امیدواری کرد که همه بتوانیم در جهت رسالت بسیار مهم گسترش زبان و ادبیات فارسی تلاش کنیم.

سپس دکتر محمد تقوی، رئیس و دبیر علمی این همایش ضمن تشکر از دکتر کافی، این همایش را محصول همکاری دو نهاد دخیل در آموزش زبان و ادبیات فارسی دانست و ضمن قدردانی از استادانی که دعوت را پذیرفتند و همه پژوهشگران بر نقش اساسی آموزش و پرورش و دانشگاه در امر آموزش زبان فارسی تاکید کرد. وی هدف همایش را دست یابی به روش های کاربردی و موثر در امر آموزش زبان فارسی دانست. دکتر تقوی در پایان هم از تمام همکاران آموزش و پرورش و استادان و دانشجویان که با ارسال مقاله در این همایش سهم داشتند، تقدیر کرد.

در این همایش دکتر محمود بختیاری، دکتر رضا پیش قدم ، دکتر محمود فتوحی رودمعجنی، دکتر زندی و دکتر ذوالفقاری، از استاتید دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه ها به عنوان سخنرانان و ۱۴ تن از پژوهشگران این عرصه به ارائه سخنرانی و مقاله با موضوعات مرتبط با محورهای این همایش پرداختند، که با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شد. در مجموع ۲۰ سخنران و پژوهشگر دیگر به ارائه مقالات خود با موضوع آموزش زبان فارسی، آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش، ارزیابی کتاب‌های درسی و آموزش و ترویج زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در حفظ و هویت فرهنگی پرداختند.

بخش پایانی این همایش گزارش دبیر اجرایی همایش، دکتر سید علی کرامتی مقدم بود که گزارشی از روند برگزاری این همایش ارائه کرد و همدلی و همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه را در برگزاری موفق همایش موثر دانست. وی اشاره کرد که در این همایش پس از ارزیابی مقالات، تعداد ۴۰ مقاله برای چاپ انتخاب شد و ابراز امیدواری کرد هدف این همایش توانسته باشد بخشی از اهداف خود را برآورده کند. در نهایت دبیران همایش از کسانی که در برگزاری این همایش در شورای انجمن آموزش و پرورش و گروه زبان و ادبیات زبان فارسی و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تشکر و قدردانی کردند.

99083003