ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر سعید خان زادی دانشیار گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدیرگروه آموزشی بهداشت، مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده دامپزشکی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیرگروه آموزشی بهداشت، مواد غذایی و آبزیان این دانشکده منصوب می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قراردهید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دکتر سعید خان زادی دانشیار گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشگاه فردوسی مشهد می باشدو  تالیف 3 عنوان کتاب:  تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی (با منشاء دامی) در دو نوبت چاپ ، کتاب میکرو ارگانیسم های بیماری زای با منشاء غذایی(مکانیسم ها و بیماری زایی) و کتاب عوامل بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان در زنجیره غذایی همچنین سابقه حضور و ارائه بیش از 20 عنوان مقاله در کنفرانس داخلی و خارجی، را در کارنامه پژوهشی خود دارد.