ارسال شده در تاریخ :

تفاهم‌نامه همکاری مشترک سه‌جانبه میان دانشگاه فردوسی مشهد، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و اداره کل اداره محیط‌زیست خراسان رضوی در روز سه‌شنبه 27 فروردین‌ماه 1398 در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه فردوسی مشهد و افزایش همکاری درزمینهٔ پیشگیری از بیماری‌ها در حیات‌وحش استان خراسان رضوی و کنترل بیماری‌های واگیردار بین حیوانات اهلی و وحشی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه در خصوص استفاده از امکانات طرفین در راستای تأمین نیازهای آموزش و پژوهشی و انجام تحقیقات هدفمنــد، نشست همکاری دانشگاه با اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و اداره کل اداره محیط‌زیست خراسان رضوی با حضور دکتر محسن ملکی رئیس دانشکده به همراه معاونین و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده و دکتر احمد شریعتی مدیرکل اداره دامپزشکی خراسان رضوی، معاونین و تعدادی از همراهان و دکتر تورج همتی مدیرکل اداره محیط‌زیست خراسان رضوی، معاونین به‌اتفاق همراهان در سالن شورای دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست، حاضران بر هماهنگی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود به‌منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مشترک، همکاری و تشریک‌مساعی در انجام وظایف قانونی مرتبط و زمینه‌های علمی و پژوهشی، با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از علمی و فنی تأکید نمودند.

با توجه به اهداف تفاهم‌نامه مقرر شد نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی و مشاوره‌ای به دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شود و طرفین در خصوص استفاده از امکانــــــات شامل داده‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط برابر ضوابط و مقررات همکاری نمایند.

841980