ارسال شده در تاریخ :

دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اهداء لوح از دکتر محمد کافی و دکتر عادل سپهر رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه قدردانی کرد.

در این پیام چنین آمده است: دانشگاه هفتاد ساله فردوسی مشهد رشد و بالندگی خود را در عرصه های گوناگون علمی و فناوری مرهون کوشش استادان گرانقدری است که دلسوزانه در تحقق آرمان های علمی دانشگاه و کشور تلاش می کنند. لازم می دانم از تلاش های جناب عالی، اعضای محترم هیأت رئیسه و سایر همکارانی که نام و جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد را بالا برده اند قدردانی کنم.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

98100207drkafi

98100207drsepehr

98100911