ارسال شده در تاریخ :

عنوان جوان برگزیده خلاق و کارآفرین از سوی وزارت ورزش و جوانان در اولین همایش ملی «انتخاب و توانمند سازی جوانان  » به مدیرعامل واحد فناور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد تعلق گرفت.

 نخستین دوره ملی « توانمند سازی کارآفرینی و انتخاب جوانان کارآفرین برتر کشور » با حضور محمد مهدی تندگویان ، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در  اردیبهشت ماه سال جاری در بندرانزلی برگزار شد. در این همایش از 12 کار آفرین برتر و صاحبان 4 ایده برتر در حوزه کار آفرینی تجلیل شد.

در این میان؛ امیرحسین ودادیان دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرعامل واحد فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با برند تجاری «Professor DNA» و ایده محوری خدمات «ارائه شناسنامه ژنتیکی و اطلاعات کاربردی ژنومیک و برنامه های تخصصی مرتبط با آن به افراد جامعه» به عنوان تنها جوان برگزیده کار آفرین خراسان رضوی از سوی وزارت ورزش و جوانان در اولین همایش ملی «توانمند سازی جوان کار آفرین» انتخاب شد.

ارسال کننده خبر: سلطانی