ارسال شده در تاریخ :

" نشست تخصصی جایگاه مشاوره
و روان شناسی در جامعه امروزی" به مناسبت گرامیداشت روز جهانی روان شناس ساعت 10 روز پنج شنبه 9 اردیبهشت 1395 در دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در آغاز
این نشست دکتر جواد صالحی فدردی، معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ضمن تبریک
این روز به حاضران، جامعه روانشناسان و مشاوران، اعضای میزگرد را معرفی کرد . سپس هر یک از
حاضران با بیان نظرات خود پیرامون موضع نشست پرداختند.


دکتر
سید امیر امین یزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس سازمان نظام مشاوره
و روان شناسی استان خراسان رضوی، دکتر مرتضی
مدرس غروی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مسعود هنر بخش معاون امور توسعه
و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی و محمد صابری نماینده تشکل صنفی روان
شناسان و مشاوران استان، اعضاء این میزگرد
علمی بودند.


.photo_2016_04_30_08_22_14N