ارسال شده در تاریخ :

پروفسور
امین صیقل، رئیس مرکز عربی و اسلامی دانشگاه ملی استرالیا در دانشگاه فردوسی مشهد
حضور یافت و در نشست تخصصی جهت آشنایی با فعالیت های آن مرکز و بحث و بررسی در
خصوص زمینه های مشترک شرکت کرد.


در
این نشست که با حضور دکتر هاشمی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دکتر واحدیان،
مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و روسای دانشکده های الهیات و معارف
اسلامی، علوم اداری و اقتصاد و ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، دکتر امین صیقل به
معرفی مرکز تحت سرپرستی خود پرداخت.


وی
مرکز عربی و اسلامی را یکی از مراکز در دانشکده هنر و علوم اجتماعبی دانشگاه ملی
استرالیا دانست و اظهار کرد: موضوعات و مباحث سیاسی، تاریخی، فرهنگی، اقتصاد
سیاسی، اقتصاد و اسلام در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این مرکز تدریس می
شود.


دکتر
صیقل با اعلام اینکه در این مرکز 1100 دانشجو مشغول به تحصیل و فعالیت های پژوهشی
هستند، گفت: حضور دو استاد فارسی زبان و تحقیق در خصوص تاریخ و فرهنگ ایران از
اقدامات این مرکز می باشد.


وی
با اشاره به وجود 36 دانشگاه در استرالیا ادامه داد: بیشترین بودجه دانشگاه ها در
استرالیا در بخش تحقیقات استفاده می شود.


رئیس
مرکز عربی و اسلامی دانشگاه ملی استرالیا با بیان اینکه این مرکز بخش آموزش زبان
های عربی، فارسی و ترکی را نیز داراست، یادآور شد: این مراکز موضوعات مورد نظر کشور
استرالیا را به منظور توسعه روابط در حوزه های تجاری، علمی و صنعتی مورد مطالعه
قرار داده و در اختیار دولت می گذارند.


در
ادامه دکتر هاشمی به معرفی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و اظهار داشت: دیپلماسی
علمی در دانشگاه فردوسی مشهد در حال پیگیری است و دانشکده های مختلف ارتباطات
زیادی با دانشگاه های خارجی انجام داده اند.


روسای
دانشکده های حضور یافته در این نشست نیز به معرفی دانشکده تحت مدیریت خود پرداخته
و زمینه های همکاری قبلی با دانشگاه های خارجی را بازگو کردند.


همکاری
با نشریه علوم سیاسی دانشگاه و مبادلات دانشجو و استاد در رشته های حقوق، الهیات و
ادبیات فارسی و علوم سیاسی را می توان از دستاوردهای این نشست دانست.


لازم
به ذکر است دکتر صیقل به عنوان همکار مطالعاتی در دانشگاه پرینسون نیوجرسی، بنیاد
راکفر و دانشگاه کمبریج فعالیت دارد و کتاب " ظهور و سقوط شاه، از حکومت
پادشاهی به حکومت دینی" از مهمترین آثار وی می باشد.


14062