ارسال شده در تاریخ :

روز شنبه 24 مهرماه 1400 سومین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و سایر اعضاء در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

در آغاز جلسه دکتر کافی رئیس شورای مدیریت آموزش عالی استان و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به اعضاء و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر لزوم بازگشت تدریجی دانشجویان به آموزش حضوری با رعایت تمامی شیوه نامه‌ها و پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با بحران کرونا تأکید نمود.

در ادامه دکتر جعفری ثانی دبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان ضمن اشاره به نامه وزیر و معاون آموزشی وزارت عتف در خصوص نحوه بازگشت به آموزش حضوری در نیمسال جاری و نیمسال آتی، دستور جلسه را که ارایه طریق مناسب برای بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان متناسب با شرایط استان و شهرستان‌ها بود، مطرح نمود.

در پایان مقرر شد؛ پس از جمع بندی نظرات اعضاء و نتیجه گیری نهایی، مصوبات جهت اجرا به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان ابلاغ گردد.

1400072503