ارسال شده در تاریخ :

 

وبگاه مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویی

این مرکز که از سال 1374 شروع به فعالیت نموده است و از سال 1387 تا سال 1399، سیزده بار پیاپی، به­عنوان مرکز برتر و نمونه کشوری شناخته شده است از لحاظ ساختاری، وابسته به معاونت فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی دانشگاه و زیر نظر دفتر مشاوره و سلامت وزارت عتف می­باشد و دارای واحدهای ساختاری زیر می­باشد:

الف-بخش آموزش و پیشگیری، ب- بخش مشاوره و درمان، ج- بخش  مددکاری، د- بخش توانمندسازی شغلی و آموزش­های شهروندی، ه- بخش پشتیبانی و اداری.

علاوه بر این ارایه خدمات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و اقدامات پیش‌گیرانه نیز توسط مرکز انجام می شود.