ارسال شده در تاریخ :

در پی سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  و کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان، دانشگاه فردوسی مشهد، نهایت همدردی خود را با خانواده محترم درگذشتگان و داغ‌دیدگان این حادثه تلخ، مسئولین و مدیران محترم این دانشگاه اعلام می‌دارد.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد