ارسال شده در تاریخ :

دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های فردوسی مشهد و صنعتی قوچان روز پنجشنبه 29 دی ماه 1401  با حضور یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی، دکتر سلیمانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه، دکتر عموعابدینی رئیس کمیسیون دایمی، دکتر بیات مشاور وزیر در امور هیات های امنا و هیات های ممیزه، دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیات امنا، مهندس رضایی معاون مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه، دکتر الهیار نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر مجید مهدویان رئیس دانشگاه صنعتی قوچان و سایر اعضای حقوقی و حقیقی بصورت حضوری-مجازی برگزار گردید.

در این نشست دستورات مربوط به اصلاحیه آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی، دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی، تعیین شهریه دانشجویان، تمدید مدت خدمت اعضای هیات علمی در وضعیت استخدامی پیمانی و رسمی آزمایشی، بررسی گزارش حسابرسی، تعیین حسابرس، تغییرات تشکیلاتی و سایر امور جاری دانشگاه ها مطرح و پس از بحث و بررسی در هر مورد تصمیم گیری شد.