ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می رساند، به منظور بهره مندی از توانمندی های کارکنان از طریق جایابی ایشان در مشاغل دانشگاه، زیرسامانه "اطلاعات پایه پرسنلی" از فرایند "نیرویابی درون دانشگاهی و انتصاب کارکنان غیرهیات علمی" در پرتال پویای دانشگاه استقرار یافته که نیازمند اطلاعاتی در خصوص سوابق، توانمندی ها و نگرش­های شغلی کارکنان است.

ضروری است کلیه کارکنان محترم غیر هیات علمی دانشگاه حداکثر تا تاریخ 10 مهر ماه 1397 نسبت به تکمیل این اطلاعات در پرتال پویا (زیر بخش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع- تشکیلات و منابع انسانی-اطلاعات پایه پرسنلی) مبادرت ورزند.

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد