ارسال شده در تاریخ :

این نشست به همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد، در روز 12 اسفند 1399 برنامه ریزی و برگزار گردید؛ دکتر خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، دکتر حقیقی، معاون آموزش ابتدایی، دکتر سلطانی، معاون تربیت بدنی و سلامت و سایر مدیران آن اداره کل؛ به همراه دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر ملک زاده، مدیر توسعه و انتقال فناوری، دکتر حسینی سنو، رئیس مرکز فاوا و مهندس موسوی، رئیس مراکز رشد واحدهای فناور در این برنامه حضور داشتند.

 دکتر بهرامی ضمن خوشامدگویی، آمادگی ارکان و زیرساخت های دانشگاه به ویژه ظرفیت های مراکز رشد واحدهای فناور را به منظور همکاری و مشارکت در ارائه خدمات مناسب تر آموزش و پرورش در سطح استان، اعلام و ابراز امیدواری کرد که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد آینده ساز، بتواند از پتانسیل دانشگاه به جهت توان افزایی جامعه دانش آموزی استفاده بهینه نماید.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه، بر تقویت تعاملات و زمینه های همکاری مشترک تأکید و نیازهای آموزش و پرورش را به نوعی در راستای زیرساخت ها و توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارزیابی و معرفی نمود..

در ادامه، تعدادی از مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ضمن تشکر از برگزارکنندگان نشست به معرفی مختصر و تخصصی مجموعه تحت مدیریت خود پرداخته و آمادگی شرکت خود را در ارائه خدمات تخصصی در هریک از محورهای مرتبط همکاری، اعلام داشتند.

در نهایت، تشکیل یک کمیته مشترک برای تدوین محورها و مصادیق مشارکت و پیگیری فرآیندهای اجرایی مربوط به آن، مورد تفاهم طرفین قرار گرفت.

99121809

99121810