امکان تبادل علمی و آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه دولتی ملل فدراسیون روسیه (RUDN) در نشست مشترک مدیران دو دانشگاه بررسی شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه بررسی زمینه‌های همکاری دانشگاه RUDN فدراسیون روسیه با دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور روسای دانشکده کشاورزی و انستیتوی علوم کشاورزی و محیط‌زیست این دانشگاه و اعضای هیئت‌رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه که به‌صورت ویدئوکنفرانس انجام شد تعدادی از اعضای هیئت‌علمی دو دانشگاه نیز حضور داشتند. حاصل این نشست منجر به توافقاتی در خصوص تبادل اساتید، تبادل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، تعریف پروژه‌های مشترک پژوهشی و امکان استفاده از تجهیزات و مراکز تحقیقاتی طرفین و... گردید.

شایان‌ذکر است، در گام نخست مقرر گردید که سوابق، زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی اساتید دانشکده کشاورزی و انستیتو کشاورزی و محیط‌زیست دانشگاه RUDN مبادله شود تا پس از تعمق و وارسی، فرآیند همکاری‌های مشترک آغاز و سپس سند راهبردی این همکاری با جزئیات کامل تدوین شود.

ارسال‌کننده خبر: آمار