ارسال شده در تاریخ :

مراسم تکریم و معارفه روسای دانشکده علوم با حضور دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سیدحسین سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر بختیار شعبانی ورکی معاون آموزشی و دکتر صال مصلحیان مدیر پژوهشی دانشگاه در روز دوشنبه 9 اسفندماه 1400 در سالن دکتر سعادت این دانشکده برگزار شد.

در این مراسم ابتدا دکتر شهرام عباسی رئیس سابق دانشکده علوم، گزارشی از فعالیت های انجام شده در سه سال ریاست خود در این دانشکده ارائه کرد. سپس دکتر محمود رضائی رکن آبادی در سخنانی ضمن تشکر از حسن اعتماد رییس دانشگاه، به شرح مهمترین برنامه ها و اهداف خود پرداخت .

در ادامه مراسم دکتر ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: فعالیت های دانشکده علوم در زمان مدیریت دکتر عباسی بسیار رو به رشد بوده و همین انتظار از دانشکده علوم میرود که به عنوان قطب علمی در شرق کشور فعالیت های گسترده ای در زمینه های علمی و پژوهشی داشته باشد.

سرپرست دانشگاه همچنین به پروژه پژوهشی برون دانشگاهی دانشکده علوم، از جمله قرار داد با شهرداری تهران و نمونه های مشابه آن اشاره کردند و این دستاورد‌ها را بسیار خوب دانسته و خواستار بیشتر شدن این چنین فعالیت ها شدند. دکتر ضابط به ظرفیت دانشکده علوم در جذب دانشجویی بین الملل اشاره داشته و خواستار همکاری واحد بین الملل با دانشکده علوم برای جذب حداکثری دانشجویان بین الملل شدند.

در پایان مراسم دکتر ضابط با اهدای لوحی از زحمات دکتر عباسی رئیس سابق دانشکده علوم تقدیر به عمل آورد و حکم ریاست دانشکده علوم را به دکتر محمود رضائی رکن آبادی اهدا و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.