ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، بر اساس تفاهم‌نامه‎‌ای که به امضاء رؤسای دانشگاه‌های فردوسی مشهد و ماربورگ آلمان رسید، همکاری‌های علمی بین‌المللی دو دانشگاه در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی توسعه خواهد یافت.

از مفاد این تفاهم‌نامه تبادل استاد و دانشجو و انجام طرح‌ها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی مشترک می‌باشد. پس از امضاء این تفاهم‌نامه دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، گسترش روابط علمی ـ بین‌المللی با کشور آلمان را از اولویت‌های دانشگاه برشمرد. وی کشور آلمان را شریکی مطمئن در فعالیت‌های مشترک بین‌المللی در طی سال‌های اخیر معرفی کرد و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، اعطای گرنت‌های بین‌المللی به استادان و دانشجویان دانشگاه و انجام طرح‌های پژوهشی مشترک را بخشی از همکاری‌های دو طرف دانست.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، ابراز امیدواری کرد بر اساس برنامه‌های مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه به‌زودی شاهد گشایش حوزه‌های جدیدی از همکاری‌های مشترک ازجمله دوره‌های تحصیلی مشترک در عرصه‌های جدید دانش باشیم.

لازم به ذکر است امضای این تفاهم‌نامه با همکاری دکتر جواد عباسی، عضو هیئت‌علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

متن تفاهم‌نامه در سایت مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه به نشانی زیر در دسترس است.

http://intr.um.ac.ir/