ارسال شده در تاریخ :

باهدف مساعدت با آن‌دسته از دانشجویانی که از ثبت‌نام در فرایند پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌های کارشناسی ارشد بازمانده‌اند، سامانه ثبت‌نام (بر روی سایت دفتر شهاب دانشگاه به آدرس http://shahab.um.ac.ir) صرفا از روز سه‌شنبه 22  لغایت دوشنبه 27 دی 1400 فعال می‌باشد.

یادآور می شود که امکان تمدید این مرحله از پذرش وجود نخواهد داشت.

1400102101