ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، با کوشش دکتر عادل سپهر، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و عضو هیات مدیره انجمن بین‌المللی ژئومورفولوژی و نماینده رسمی ایران، نام کشور ایران به عنوان کشورهای حامی نامگذاری روز جهانی تنوع زمینی در نشست هیأت اجرایی یونسکو قرار گرفت.

پیرو پیشنهاد نامگذاری روز جهانی تنوع زمینی و حمایت کشورها و نهادهای بین المللی، پیشنهاد نامگذاری این روز در دستور کار ۳۷، دویست و یازدهمین نشست هیأت اجرایی یونسکو که از ۷ تا ۲۱ آوریل برگزار می شود قرار گرفت. با رای زنی و مکاتبات صورت گرفته توسط دکتر عادل سپهر به نمایندگی از کشور ایران با نمایندگان اروپا و همراهی سفیر محترم ایران در یونسکو، رای حمایتی هیأت دائمی ایران در یونسکو به هیات اجرایی این نهاد اعلام و نام کشور ایران در لیست کشورهای حامی این پیشنهادیه لحاظ شد. لازم به ذکر است پس از رای هیأت اجرایی، تصویب موضوع در نشست عمومی ۴۱ یونسکو در ماه نوامبر ۲۰۲۱ انجام و در ۶ اکتبر، نکوداشت روز جهانی تنوع زمینی برگزار خواهد شد.

کشور ایران با دارا بودن اشکال و میراث های گوناگون زمین شناختی از خاک، فسیل تا اشکال متنوع زمینی، کشوری منحصر به فرد در ثبت میراث ها و سایت های زمین شناختی در جهان محسوب می شود.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375867

 

1400011806